Forum lijeve inicijative u saradnji sa međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske je realizator projekata pod nazivom Youth Empowerment Strategy/ Strategija osnaživanja mladih (YES!!!).

Cilje projekta je jačanje lijevo orjetisanih omladinskih  foruma u svrhu usvajanja znanja i vještina potrebnih za strateško planiranje i implemetaciju politika.

Ovogodišnje prvo strateško planiranje otvorio je direktor Foruma lijeve inicijative Miroslav Živanović koji je u uvodnom obraćanju čestitao i poželio sreću u radu novoizabranom rukovodstvu Foruma mladih SDP BiH na čijem je  čelu Damir Filipović. Najviše pažnje je posvećeno misiji, viziji, ciljevima  i strategijama te je donešen godišnji plan aktivnosti.

Strateško planiranje je održano  u Sarajevu 20 i 21. juna 2015.godine  sa rukovodstvom FOM SDP BIH. U narednom periodu FLI tim planira posjetiti još šest organizacija gdje će se održati strateška planiranja.