Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena u nauci (11. februar 2023. godine) Forum lijeve inicijative i fondacija Friedrich Ebert BiH organizovali su panel diskusiju kako bi učesnici/ce i panelisti/ce razgovarali/e o položaju žena i djevojaka u nauci, obrazovanju i tehnologiji, te njihovom statusu i prepoznatljivosti na tržištu rada iz pomenutih oblasti.

Na panelu Budžetiranje naučno-istraživačkog rada učesnici/ce su mogli/e razgovarati o ulozi žena u naučno-istraživačkom radu, te ulozi društvene zajednice i svih odgovornih instanci u podsticanju i osiguranju resursa za rad naučnica/ka iz Bosne i Hercegovine. Zajedno sa panelistima/cama Adla Kahrić (naučnica iz oblasti genetike, ekologije), Mirela Briga Radin (doktorica hemijskih nauka), te Miroslav Živanović (Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu) pokušali smo dati odgovor na pitanje da li je bavljenje naukom i naučno-istraživačkim radom interes pojedinca/ke ili društva u cjelini?

Učesnici/ce na panelu zajedno sa moderatoricom Editom Sulejmanović, u otvorenom razgovoru sa panelistima mogli/e su saznati više o doprinosima koje žene ostvaruju u društveno-političkom, ali i naučno-obrazovnom sistemu, te o političkoj opredjeljenosti da se poboljša sveukupni položaj žena i djevojaka u nauci.

Kao jedan od najvažnijih izazova sa kojima se suočavaju žene i djevojke jeste nedostatak njegovanja rodne ravnoteže u nauci, balansiranje između privatnog života i karijere, kao i omogućavanje jednakog pristupa resursima za napredak i usavršavanje vještina. Potrebno je više raditi na promociji rodne ravnopravnosti i inkluzije žena i djevojaka u oblasti nauke, obrazovanja, tehnologija i inovacija kako bi mogle nastaviti doprinositi razvoju društva kao ravnopravne članice, zaključeno je na panelu.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2015. godine proglasila je 11. februar Međunarodnim danom žena i djevojaka u nauci s ciljem postizanja punog i ravnopravnog pristupa i učešća. Kao think-tank organizacija koja aktivno radi na pitanjima rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena i mladih u njihovom društveno-političkom djelovanju skladno idejama i principima socijaldemokratije, Forum lijeve inicijative pruža kontinuiranu podršku projektnim aktivnostima i idejama za poboljšanje statusa žena u društvu.