Pokreni svoj biznis!


U prostorijama Networksa, su održane javne konsultacije u formi okruglog stola na politiku „Razvoj preduzetništva kao pretpostavka ekonomskog razvoja BiH.“

Cilj konsultacija je bio da se uključi stručna javnosti, poduzetnici/ce i građani/ke u proces izrade ove veoma značajne politike, čiji konačni rezultat treba biti zakonska rješenja koja će stvoriti pozitivnu klimu za razvoj startup biznisa i poduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Javne konsultacije je podržao Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Uvodničari okruglog stola su bili Irma Efendić Adžajlić, predsjednica Udruženja za razvoj civilnog društva  „Motivator“, Elvedin Grabovica, doktor ekonomskih nauka i profesor na Univerzitetu u Sarajevu, te Mirza Sendijarević, ekspert iz oblasti ekonomije i privrede. Iskustva opštine Stari Grad Sarajevo u podršci razvoju preduzetništva je prezenotvala  Anisa Bašović, vijećnica OV Stari Grad.

Okrugli stol je moderirao Malik Garibija, sekretar za javne politike i političke inicijative u SDP BiH.