Izgradnja bosanskohercegovačkog društva na osnovnim vrijednostima evropske socijaldemokratije: slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti, te uvažavanje, poštovanje i ostvarivanje temeljnih prava i sloboda čovjeka, u skladu sa međunarodnim konvencijama, neovisno o rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji programska su načela Socijaldemokratske partije BiH.

Socijaldemokrati i socijaldemokratkinje žele društvo zasnovano na jednakosti i jednakim pravima ljudi. Čovjek treba da bude slobodan da se razvija kao pojedinac/pojedinka, kontrolira i oblikuje vlastiti život i da utiče na društvo.  Naš cilj je društvo bez superiornosti i subordinacije, bez klasne razlike, patrijarhata, rasizma ili homofobije i transfobije, društvo bez predrasuda i diskriminacije.

Mi ne trpimo diskriminaciju na temelju spola, dobi, invaliditeta, boja, etničke pripadnosti, vjere, rodnog identiteta i seksualne orijentacije ili bilo čega drugog što nas čini jedinstvenim ljudima – bilo na poslu, u slobodno vrijeme, u školi, kod kuće ili negdje drugdje. (Socijaldemokratska partija BiH, 2015)

LGBT osobe, kao jedna od najnevidljivijih društvenih grupa u Bosni i Hercegovini, nalaze se na margini političkog i društvenog života.

Borba za prava LGBT osoba treba biti vođena idejom socijaldemokratije. To jasno pokazuju i rezultati istraživanja sprovedenog među političkim strankama i LGBT osobama u BiH 2013. godine, gdje se SDP BiH kao najveća politička partija građanske opcije određuje kao otvorenija za razgovor o LGBT temama i spremnija da prihvati Drugog i Drugačijeg u odnosu na ostale. (Sarajevski otvoreni centar, 2013)

Stoga, želimo nastaviti raditi za veću slobodu i pravo svih da učestvuju ravnopravno u demokratskom društvu.

Forum žena SDP BiH to postiže kreiranjem mehanizama i stvaranjem pozitivnog, sigurnog i ohrabrujućeg ambijenta kako bi se jačala svijest i znanje o pitanju rodne ravnopravnosti.

Politika za ravnopravnost LGBT osoba jedan je od mehanizama aktivnog zagovaranja koja, na temelju analize različitih istraživanja, dokumenata, članaka i autorskih tekstova, preporuka institucija i organizacija civilnog društva, nudi mjere zaštite položaja i prava LGBT osoba u oblastima zaštite prava, obrazovanja, zdravlja, rada i zapošljavanja.

Politika za ravnopravnost LGBT– DOWNLOAD POLITIKE