Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 08. – 09. jula 2017. godine na Jahorini održao  radionicu o dvogodišnjem planu izrade javnih politika sa fokusom na politike za mlade.

Cilj radionice je da učesnici i učesnice kroz radionicu nauče kako pravilno pisati javnu politiku, te su kroz diskusiju doprinijeli sadržaju predloženih nacrta politika za mlade.

Radionicu je otvorila Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve incijative, koja je učesnicima i učesnicama predstavila plan izrade javnih politika pod nazivom „Plan za mlade“, te ukazala na važnost prepoznavanja i pronalaženja adekvatnih rješenja za probleme mladih u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, društvenog aktivizma i drugih tema od interesa za mlade.

Po završetku radionice i nakon finaliziranja dokumenata, isti će biti upućeni u proces javnih konsultacija među mlade širom Bosne i Hercegovine.