Predstavljamo knjigu „Vodič za politički aktivizam“

Autori: Irfan Čengić, Jelena Ćebić, Miroslav Živanović i Ajla Kasumović

Izdavači: Forum lijeve inicijative i Friedrich Ebert Stiftung

Oblasti:

  • Politički sistem Bosne i Hercegovine
  • Osnove socijalne demokratije
  • Aktivizam
  • Radionice i igre

Danas, kada su politika i političari problem bosanskohercegovačkog društva u razmišljanjima većine građana i građanki naše zemlje, javila se potreba za afirmisanjem i promocijom političkog aktivizma kod mladih ljudi ukazujući na ulogu i značaj političkog angažmana sa ciljem rješavanja konkretnih problema vaše lokalne zajednice.

Ipak, negativno razmišljanje o politici i političarima je činjenica i više nego jasan pravac djelovanja za sve odgovorne političke organizacije, koje žele raditi u nešto drugačijem društvenom okruženju koje će politiku i političare procjenjivati na osnovu stvarnih i konkretnih uspjeha u zaštiti i promociji javnih i općedruštvenih interesa.

Mnogo puta je ponovljeno kako stvaranje ovakvog okruženja zahtjeva promjene, duboke i sveobuhvatne, koje ne mogu zaživjeti bez izuzetnog zalaganja i rada svih, od političara do samih građana i građanki. Kako otpočeti ovaj proces za koji smo uvjereni da je neophodan i neizbježan?

Ovo je ključni razlog zbog kojeg je pripremljen “Vodič za politički aktivizam”. Što veći broj članova i članica ili simpatizera i simpatizerki političkih organizacija prihvati aktivizam kao dominantni metod svog političkog djelovanja u zajednici i društveno-političkom okruženju, to je i veća vjerovatnoća da će uslijediti promjena masovno raširenih stavova o negativnoj ulozi politike i političara.

O aktivističkom djelovanju u politici se ne može govoriti bez poznavanja osnova političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Zato Vodič i započinje sa jasnim pregledom političko – administrativnog uređenja naše zemlje koje predstavlja prostor djelovanja političkog aktivizma bilo koje vrste i oblika. Nadalje, Vodič je prvenstveno namijenjen mladim osobama koje su politički aktivne u onom dijelu našeg političkog prostora koji je vođen socijaldemokratskim idejama i vrijednostima, te stoga jedan dio Vodiča predstavlja i svojevrsni uvod u osnove  socijalne demokratije , on njenog nastanka, preko pregleda ključnih vrijednosti, ideja, ali i organizacija koje danas okupljaju socijaldemokrate svijeta, do uvida u razvoj  socijalne demokratije  u Bosni i Hercegovini, ali i djelovanje Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kao najstarije i najveće socijaldemokratske političke organizacije u našoj zemlji.

Naše shvatanje znanja i vještina koji su preduslov za svrsishodan politički aktivizam, pored poznavanja političkog sistema i osnova  socijalne demokratije , odnosi se i na poznavanje i spremnost za korištenje širokog spektra metoda i tehnika nenasilnog aktivističkog djelovanja. U Vodiču je dat kraći i krajnje jednostavan pregled samo nekih od pomenutih metoda i tehnika, za koje su autori i autorice uvjereni da ih je moguće krajnje efikasno i efektno primjenjivati i u bosanskohercegovačkom društveno- političkom okruženju. U cilju što kvalitetnijeg usvajanja znanja i vještina iz okvira ponuđenih tematskih cjelina, Vodič nudi i određeni broj odgovarajućih radionica koje su namijenjene onim edukacijskim i trening aktivnostima koje će kao radni materijal koristiti Vodič.

Vodič za politički aktivizam preuzmite ovdje.