Imajući u vidu značaj posmatranja izbora, FLI tim je kreirao program edukacije namjenjen aktivistima/posmatračima. Na taj način Forum lijeve inicijative želi doprinjeti pravednosti izbornog procesa i posmatranja izbora kako bi se sprečile eventualne manipulacije na izborni dan.

Uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, program je realizovan u 11 bosansko hercegovačkih gradova kojem su prisustvovali aktvisti i aktivistice političkih partija i organizacija civilnog društva.

Za potrebe programa, FLI tim je kreirao i Priručnik za trening koji sadrži osnovne alate za rad aktivista/posmatrača, a trening su vodili iskusni mladi treneri i aktivisti FLI-ja: Jelena Pekić, Irfan Čengić, Malik Garibija, Predrag Puharić, Sabina Dervišević i Mirza Alijagić.