Direkcija za evropske integracije u saradnji sa EU projektima Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ i Podrška učešću Bosne i Hercegovine u novom ciklusu programa EU 2014-2020“, planira održati seminar za organizacije civilnog društva na temu novog ciklusa programa EU 2014 – 2020:

 • Horizon 2020
 • COSME
 • Erasmus+
 • Pericles 2020
 • Hercule III
 • Customs 2020
 • Fiscalis 2020
 • LIFE
 • Kreativna Evropa
 • Evropa za građane
 • Zdravlje za rast
 • Prava i građanstvo
 • Pravosuđe
 • Potrošači
 • Program za zapošljavanje i

socijalne  inovacije

 • Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Pregled novih programa EU moguće je naći u Listi programa 2014-2020 otvorenih za BiH s osvrtom na programe EU 2007-2013 (Prilog 1_BH LISTA PROGRAMA 2014-2020).

Cilj seminara je da se predstave programi EU za period 2014-2020, te pruže informacije o provođenju potrebnih procedura kako bi se isti u potpunosti i koristili.

Seminar je planiran da se održi u Sarajevu 06.03.2014, sa početkom u 10:30h. Organizatori će obezbijediti svu logističku podršku vezano za organizaciju događaja. Ukoliko bude bilo dovoljno zainteresovanih učesnika za obezbjeđenje transporta (minimalno 10 učesnika iz Banje Luke/Doboja, Brčkog/Tuzle, Mostara) organizator je u mogućnosti organizovati kolektivni prevoz za učesnike na putnim relacijama prema Sarajevu.

Molimo zainteresovane organizacije civilnog društava da prijave (Prilog 2_PRIJAVA_seminar _PEU) na seminar pošalju najkasnije do 28.02.2014 na e-mail danijela.bugarin@dei.gov.ba. Organizator će po zatvaranju poziva, tačno mjesto održavanja i agendu događaja proslijediti direktno učesnicima na e-mail adresu.