Forum lijeve inicijative (FLI) i Fondacija Friedrich Ebert (FES) pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u Mentoring programu „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Polaznice programa imat će priliku učiti o različitim aspektima političkog djelovanja. Program će ponuditi sadržaje bitne za kreiranje strateškog pristupa izbornom procesu uz cilj da u našem drušvu imamao veći broj izabranih žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Učesnice će imati priliku učestvovati na četiri tematska modula koje će im pomoći da profiliraju i unaprijede svoje društveno-političko djelovanje te da steknu praktične vještine  koje će im u tome pomoći. Praktične vještine na koje će se program fokusirati su izrada analize problema u lokalnoj zajednici, kreiranje plana izborne kampanje, izrada inicijative itd. Također, kroz Program učesnice će raditi na izgradnji svojih komunikacijskih i pregovaračkih vještina.

 

KADA?

Program uključuje četiri (4) tematska modula sa stručnjacima iz datih oblasti, uz kontinuiranu podršku mentora i mentorica uključenih u program. Da biste uspješno završili program , morate prisustvovati na više od 80% sadržaja.

I modul23. juna – 25. juna 2021. godine

Online 

II modul28. jula – 30. jula. 2021.godine 

Online 

III modul27. oktobra – 29. oktobra 2021.godine

Online

IV modul17. novembra -19. novembra 2021.godine

Online

 

USLOVI ZA PRIJAVU

Poziv za učešće u Programu je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

    • članstvo i aktivizam u političkoj partiji;
    • članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu;
    • obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti tokom trajanja Programa;
    • izvršavanje zadataka koji su sastavni dio Programa;
  • aktivan rad i dostupnost u radu sa mentorima/cama. 

 

ROK ZA PRIJAVU?

Rok za prijavu je 16. juni 2021. godine do 00:00h. Prijaviti se možete putem linka: https://forms.gle/6YwFC716sBKhcreF6 

Nepotpune aplikacije, one koje pristignu nakon predviđenog roka i one u kojima motivaciona pisma i esej prelaze zadati broj karaktera neće biti uzeta u razmatranje.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem slijedećih kontakata: e-mail adresu: info@fli.ba i/ili merima.ejubovic@fes.ba ili na broj telefona: +387 33 612 529 (Forum lijeve inicijative) i/ili +387 33 722 010 (Fondacija Friedrich Ebert).

Organizatori zadržavaju pravo izmjene datuma,  mjesta i načina održavanje edukacije, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.