Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, zajedno sa Forumom lijeve inicijative, pozivaju sve mlade od 18 do 35 godina starosti, koji su bili polaznici_e edukacijskih programa poput SKOK – Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs i drugih neformalnih programa obrazovanja da se prijave na Političku školu.

 

Sudjelovanjem na Političkoj školi, imate priliku da razmijenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Tehnike dobrog javnog nastupa, projektni menadžment, političko-pravno uređenje Bosne i Hercegovine kao i izborni proces su samo neke od tema koje vas očekuju na Školi, i to sa eminentnim predavačima iz datih oblasti. Nakon što uspješno završite Političku školu, imate mogućnost da se prijavite na priznatu Akademiju socijalne demokratije kao posljednjeg nivoa edukacije.

 

Politička škola traje jedan vikend (petak 11.5. – nedjelja 13.5.) i održava se u 3 grada širom Bosne i Hercegovine istovremeno, a po završetku cjelokupnog programa edukacije, učesnicima_ama će se dodijeliti certifikati o uspješno završenim programima.

 

Politička škola će biti organizovana u slijedećim gradovima:

  • SARAJEVO
  • DOBOJ
  • JABLANICA

 

Svi zainteresovani, koji su pohađali neformalne edukacijske programe i koji su istaknuti lideri u svojim lokalnim zajednicama, predstavnici_ce organizacija civilnog društva, mogu se prijaviti putem ON LINE LINK-a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Yau4kCfUKMUDeYyGneL2EtPOZG_7Tb3dLMD5vJyomAGPEA/viewform?usp=sf_link

 

najkasnije do 18. aprila 2018. godine do 00:00. Broj polaznika po školi po gradu je maksimalno 30 učesnika_ca. Molimo vas da se prijavite na Političku školu prema mjestu koje vam je teritorijalno najbliže.

 

Molimo vas da unutar online aplikacije, popunite polje motivaciono pismo, koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata_kinja.  Učešće na Političkoj školi je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, kao i smještaja za učesnike_ce pokrivaju organizatori. Troškove puta učesnici_e snose sami. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem slijedećih kontakata: +387 33 612 529 ili info@fli.ba.

 

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG BiH

FORUM LIJEVE INICIJATIVE