Akademija socijalne demokratije je program trećeg nivoa edukacije, koji je namjenjen učesnicima/ama koji su prošli prethodna dva nivoa. Akademija se sastoji od IV modula, a neke od tema koje se obrađuju na ovoj edukaciju su: politička ekonomija, marketing, komunikacija, itd.

 

Aktuelnosti