Politička škola namjenjena je za učesnike/ce koji su prošli prvi nivo edukacije. Model Političke škole obuhvata edukaciju koja traje tri dana i obrađuju se teme poput: izborni i politički sistem BiH, javni nastup, politički aktivizam, itd.

Aktuelnosti