Online edukacija o rodnoj ravnopravnosti kreirana je sa ciljem predstavljanja i objašnjavanja ključnih koncepata rodne ravnopravnosti i diskriminacije na rodnoj osnovi. Ova edukacija je namjenjena svim ženama i muškarcima, djevojkama i mladićima.

Edukativni moduli obrađuju pitanja:
• Šta je spol, rod, rodni identitet, seksualna orijentacija?
• Šta je različitost?
• Šta su predrasude, stereotipi i diskriminacija?
• Ravnopravnost nasuprot diskriminacije
• Ostvarivanje rodne ravnopravnosti
• Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti

I MODUL: KLJUČNI POJMOVI

II MODUL: RAVNOPRAVNOST NASUPROT DISKRIMINACIJE

III MODUL: OSTVARIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

IV MODUL: ULOGA MUŠKARACA U RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

I MODUL: KLJUČNI POJMOVI

II MODUL: RAVNOPRAVNOST NASUPROT DISKRIMINACIJE

III MODUL: OSTVARIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

IV MODUL: ULOGA MUŠKARACA U RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI