U saradnji sa drugim partnerskim organizacijama organizujemo razne edukacije i dešavanja poput strateških planiranja, treninga izrade i zagovaranja javnih politika, treninga za istraživanje javnog mnijenja, te druge edukativne sadržaje i konferencije.