Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti implementira se kroz VI modula, koji se realizuju tokom godine širom Bosne i Hercegovine. Neke od tema koje se obrađuju na Akademiji su: demokratski procesi i položaj žena, žene na tržištu rada, političke vještine, itd. 

Cilj akademije je jačanje kapaciteta socijaldemokrata/kinja za postizanje rodne ravnopranvosti u svim segmentima društva.

Period implementacije projekta

2017 – danas

Partneri