Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme te poziva na

JAVNE KONSULTACIJE

u formi okruglog stola na temu politike:

„Razvoj poduzetništva kao pretpostavka ekonomskog razvoja BiH – Start up“

 

U poslovnom svijetu današnjice jedan od najčešće korištenih pojmova je upravno termin startup (startup kompanija ili startup poduhvat). Iako postoji niz definicija koje određuju pojam startup, jedna od sveobuhvatnijih je da je to poduzetnički poduhvat koji teži inovacijama i rješavanju određenih problema koje pogađaju određenu ciljnu grupu. U kontekstu Bosne i Hercegovine pojam startup kompanija je relativno nov iako postoje individualna nastojanja da se ovi vidovi poduzetništva populariziraju.

 

Cilj konsultacija je uključivanje stručne javnosti, poduzetnika/ca i građana/ki u proces izrade politike i definisanja prijedloga prioriteta, te upoznavanje sa dosadašnjim rezultatima. Konačni rezultat politike trebaju biti zakonska rješenja koja će stvoriti pozitivnu klimu za razvoj startup biznisa i poduzetništva u Bosni i Hercegovini.

 

Datum: 26. decembar 2017. godine

Mjesto: Sarajevo – NETWORKS, Ul. Skenderpašina 1

Vrijeme: 18:00h

 

Prijavu za sudjelovanje u javnim konsultacijama dostaviti putem slijedećeg linka do 24.12.2017. godine: https://docs.google.com/forms/d/1OdRNmFbeI-MetveS4wY0WVmSNjyqkAGHZdN6wAwxI_4/edit

 

Nacrt javne politike je dostupan putem linka: https://www.fli.ba/javne-konsultacije/!