Proteklog vikenda (18 – 20. novembar 2022.) realiziran je V modul Akademije socijalne demokratije Izgradnja dobrog društva, u Etno selu Čardaci, a u organizaciji Foruma lijeve inicijative i Friedrich Ebert Stiftung BiH. Ovim modulom zaokružen je ciklus učenja na ovogodišnjoj akademiji.

Glavna tema cijelog modula odnosila se na razumijevanje koncepta dobrog društva razgovarajući sa našim učesnicima/cama o tome kakvim vrijednostima težimo. Aleksandar Spasov, savjetnik predsjednika Sjeverne Makedonije govorio je o dobrim praksama i iskustvima izgradnje dobrog društva iz susjedstva ali i regije, kako bi se što bolje upoznali sa suštinom ovog koncepta.

Učesnici/ce Akademije socijalne demokratije, drugog radnog dana, razgovarali/e su sa Malikom Garibijom, bivšim ministrom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, o tome kakvoj socijalnoj politici težimo u budućnosti, pred kakvim izazovima se nalazi socijalna politika u BiH, i koje su to mjere koje se mogu upotrijebiti i dovesti do inovativnosti u političkom aspektu. Koncept dobrog društva je nemoguće zamisliti bez inkluzivnog obrazovanja. Sa Mirelom Šuman, projekt menadžerica Caritas Švicarske, naši učesnici/ce su razgovarali/e o budućnosti inkluzivnog obrazovanja i povećanja stepena uključenosti svih pojedinaca/ki u društvu, kao i o povećanju socijalne osjetljivosti za ranjive kategorije našeg društva. O mehanizmima prevencije korupcije u društvu, učesnici/ce su imali/e priliku razgovarati i diskutovati sa prof. dr. Elmedinom Muratbegovićem, sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu. Izgradnja dobrog društva podrazumijeva i rodnu ravnopravnost kao i ravnopravno učešće oba spola u realizaciji ove ideje – o čemu su učesnici/ce akademije učili/e zajedno sa Lejlom Hodović, savjetnicom u Gender Centru FBiH.

Trećeg radnog dana razgovarano je o temama energetske tranzicije kao jednog od uslova za izgradnju dobrog društva, te o važnostima sposobnosti prilagođavanja trenutnim energetskim izazovima, kako u BiH tak oi u svijetu. Ovo predavanje predstavila je Amela Jusufović, aktivistica za zatitu okoliša iz Tuzle, a učesnici/ce su imali/e mnogo pitanja, te su pokrenuli diskusiju i razmijenili/e iskustva i pozitivne primjere u svom radu. O tome kakvu budućnost ima rad razgovarao je Damir Arsenijević, profesor sa Filozofskog fakulteta u Tuzli, sa našim učesnicima/cama i kakva su njihova predviđanja po pitanju promjena i prilagođavanja novim potrebama na tržištu rada.

Ovaj modul označio je ujedno i kraj ovogodišnje Akademije socijalne demokratije. Seudin Novalić, predsjednik Skupštine Foruma lijeve inicijative, uručio je certifikate polaznicima/cama, te im se zahvalio na aktivnom učešću, radu i predanosti.