U Sarajevu, proteklog vikenda (04 – 06. 11. 2022.) realizirana je druga Regionalna škola diplomatije. Idejni tvorac i organizator ovog projekta je Forum lijeve inicijative, uz partnersku podršku Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske.

Regionalna škola diplomatije okupila je ove godine 18 mladih lidera i liderki iz regije Zapadnog Balkana kako bi razgovarali/e o važnim regionalnim temama i kako bi stvorili/e mrežu poznanstava za unapređenje rada i djelovanja u svojim matičnim državama.

Saša Magazinović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine, otvorio je ovogodišnju Regionalnu školu diplomatije. Poželio je svim učesnicima/cama uspjeh u učenju i radu, te da znanja i vještine koje steknu upravo na ovoj školi iskoriste u svom društveno-političkom životu i radu u zajednici. Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative, obratila se učesnicima/ama i tako najavila program i predavače/ce Regionalne škole diplomatije, te poželjela im dobrodošlicu i uspješan rad.

Prvog dana Regionalne škole diplomatije učesnici/ce su imali/e priliku razgovarati sa Igorom Davidovićem, publicistom i bivšim diplomatom, o tome šta su to diplomatsko ponašanje i diplomatski rječnik, kako jedan diplomata treba da predstavlja svoju zemlju i koje kontakte treba razvijati. Učesnici/ce su mogli/e čuti lična iskustva iz njegovog dugogodišnjeg rada i predstavljanja BiH u svijetu.

Drugi radni dan imao je četiri povezane teme na kojima su učesnici/ce mogli/e razmijeniti iskustva i usvojiti dobre prakse od predavača. Zlatko Dizdarević, novinar i diplomata, predstavio je temu Sfere uticaja – nova realnost, u okviru koje smo razgovarali/e o tome u čijoj sferi uticaja se nalazi regija Zapadnog Balkana. Prof. dr. Nerzuk Ćurak razgovarao je sa učesnicima/ca na temu Da li je Multilateralizam propao?, te o ulozi EU i drugih međunarodnih organizacija u BiH. Učesnici/ce su razvili/e diskusiju na temu aktuelnih dešavanja u regiji i svijetu u kontekstu multilateralizma.

Osman Topčagić, predsjednik Pan-europske unije u BiH i ambasador u penziji, otvorio je temu Lobiranje kao alat ostvarivanja interesa države i Značaj ličnih odnosa u diplomatiji. Predavač je govorio o ličnim iskustvima i zapaženim postignućima u diplomatskim misijama, a koje su bile od velikog značaja za BiH. Istaknuta je važnost profiliranja mladih u procesu lobiranja prilikom euroatlanskih integracija.

Sa Emirom Đikićem, direktorom CEFTA Sekretarijata u Briselu učesnici/ce Regionalne škole diplomatije razgovarali/e su o tome kako jedna država može proširiti svoj uticaj u svijetu kroz različite oblike diplomatije, ekonomske saradnje, razmjene studenata i uspostavljanja različitih centara u drugim državama koristeći potencijale kulture, razmjene znanja i trgovinskih mreža.

Posljednjeg dana Regionalne škole diplomatije sa učesnicima/cama razgovarala je Bojana Urumova – šefica ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, na temu Multilateralne diplomatije i ljudskih prava. U fokusu ove teme bila su ljudska prava i njihova zaštita i garancija putem Međunarodnih dokumenata i konvencija kroz prizmu demokratije, ali i opasnosti od jačanja autoritarnih režima.

Po završetku programa učesnicima/cama Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative, uručila je certifikate sa Regionalne škole diplomatije, te poželjela sreću i uspjeh u njihovom daljem radu.

Regionalna škola diplomatije je jedinstven projekat u BiH ali i u regionu koji ima za cilj povezivanje mladih ljudi iz regije Zapadnog Balkana u svrhu razmjene iskustava i sticanja novih znanja i vještina u oblasti diplomatije i diplomatskih odnosa.