Forum lijeve inicijative je u suradnji s Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, proteklog vikenda od 02.-04. jula 2021.godine online putem Zoom platforme održao prvi modul Akademije socijalne demokratije pod nazivom Politička ekonomija

Na edukaciji su prisustvovali mladi politički aktivisti i aktivistice, kao i NVO aktivisti i aktivistice, te društveno anagžirane osobe. U sklopu ovog modula ralizovan je niz predavanja uz mnoštvo diskusije te interaktivnog sadržaja. 

Prvo predavanje bilo je posvećeno uvodnim pojmovima o političkoj ekonomiji te različitim ekonomskim modelima, gdje su učesnici i učesnice imali priliku razgovarati sa prof.dr. Merimom Kasumovićem. O poreskoj politici kao instrumentu ka prevednijem društvu diskutovali smo sa doc.dr. Anerom Žuljevićem, a o budžetskoj politici kao instrumentu države za ekonomski razvoj razgovarali smo sa  prof. dr. Svetlanom Cenić. 

Posljedni dan  prvog modula  upoznali smo se sa pojmovima socijalnog poduzetništva o kojem smo razgovarali sa Danijelom Malićem, dok je Vedad Suljić govorio o cirkularnoj ekonomiji kao konceptu održivog ekonomskog razvoja. Na samom kraju smo govorili o Zaštiti potrošača u tržišnoj ekonomiji sa Sašom Marićem, Ombudsmenom za zaštitu potrošača u BiH.