U periodu od 27. do 29. maja 2022. godine  Forum lijeve inicijative je u suradnji s Friedrich-Ebert-Stiftung BiH održao ovogodišnju Akademiju socijalne demokratije. Prvi modul se održao u Tesliću na temu Politička ekonomija.

Nakon pozdravnih riječi organizatora i upoznavanja učesnika/ca, prvi dan učesnici/e su imali priliku učiti i razgovarati  o osnovama teorije ekonomije te ekonomskim sistemima. Sljedeći blok predavanja  se odnosio na budžetsku politiku i budžetske cikluse te  poresku politiku.

Drugi dan je počeo sa razgovorom o socijalnom poduzetništvu a nakon toga učesnici su imali priliku da uče o  principe i praksama  pri upravljanju javnim novcem. Prvi modul se završio sa predavanjem o cirkularnoj ekonomiji.

U narednom periodu će se realizovati još IV modula Akademije socijalne demokratije. Sljedeći modul je planiran od 17. do 19. juna 2022.godine u Neumu.