Forum lijeve inicijative u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regiona Centar modernih veština, Fond za progresivne politike i Progres institut realizuje projekat Socijaldemokratija i ljudska prava, uz podršku Laburističke partije Velike Britanije i Fondacije Max van der Stoel. Seminar je namijenjen vijećnicima/cama i delegatima/kinjama iz progresivnih političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Zemlja domaćin ovogodišnjeg regionalnog seminara je bila Crna Gora, a održan je u Baru u periodu od 24-26. februara 2023. godine.

Cilj seminara je stvaranje mreže predstavnika/ca socijaldemokratskih i progresivnih političkih stranaka iz regiona te jačanje njihovih kapaciteta za unapređenje ljudskih prava kako u matičnim državama tako i u regionu.

Učeći od trenera i predstavnika nevladinog sektora učesnici/ce su usvojili/e nove vještine i znanja, te razmijenili/e mišljenja o načinima na koje političke partije trebaju obratiti više pažnje na inkluziju i aktivnu borbu protiv nejednakosti. Radne teme su bile usmjerene na moguća zakonska rješenja i preporuke za unapređenje statusa ljudskih prava u regionu, prava manjina, diskriminisanih i ugroženih društvenih grupa. Učesnici/ce su razgovarali/e o Mapi puta Partije Evropskih Socijalista te su timovi iz država regiona predstavili/e svoje grupne radove i moguće inicijative koje se mogu implementirati na lokalnom nivou.

Za kraj seminara razgovarali/e smo o preduzimanju zajedničkih akcija na polju zaštite ljudskih prava i njihove promocije u regionu.