Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 22. – 24. juna 2018. godine u Livnu, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Cilj modula Akademije je da ukaže na rodnu neravnopravnost muškaraca i žena na radnom mjestu, porodici, sportu, kulturi, obrazovanju i u svim drugim segmentima bosanskohercegovačkog društva.

Modul je otvorila, direktorica udruženja Forum lijeve incijative, Pekić Jelena, te je zajedno sa domaćinima iz Livna, predsjednikom OO SDP BiH Livno, Pivčić Amerom, razgovarala sa učesnicama i učesnicima o temama koje će se obrađivati na Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti tokom 2018. godine.

Tokom trajanja trodnevne edukacije učesnici i učesnice su slušali predavanja i učestvovali u diskusijama o izbornom zakonodavstvu i ženama u političkim partijama, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, feminizmu, međunarodnim dokumentima i standardima rodne ravnopravnosti i drugim temamama sa Mujagić Nerminom,  Prof. dr. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sulejmanović Editom, predsjednicom KO FOŽ SDP BiH Sarajevo, Bakić Dajanom, izvršnom direktoricom Tuzlanskog otvorenog centra, i Mr. sci. Bećirović Fatimom.

Svoj doprinos otvorenju Akademije su dale i predstavnice SDP-a iz Hrvatske, Ana Lorić, Mirela Mišić i Suzana Kačić Bartulović.

Naredni modul je planiran u julu.