Žene i muškarci ne smiju ostati sami u borbi protiv malignog oboljenja, karcinoma. Prema posljednim dostupnim podacima Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, prosječna stopa pojavnosti malignoma u periodu 2004-2014. godine iznosila je kod muškaraca 209,9/100.000, a kod žena 186,9/100.000 stanovnika. Pri tome, važno je naglasiti da je broj novo registriranih malignoma redovito veći kod muškaraca nego kod žena (51,7% naspram 48,3% u 2014. godini). Prosječna dob registriranih oboljelih je 63 godine, i to kod muškaraca 64 godine, a kod žena 62 godinu. Međutim, u ključnim godinama za reproduktivno zdravlje, u dobi od 25-54 godine primjetna je veća stopa obolijevanja žena u odnosu na muškarce.

Naše političko djelovanje i aktivizam mora biti usmjeren da svojim političkim inicijativama pomognemo svim ženama i muškarcima u ostvarivanju njihovih prava u oblasti zdravstva koja moraju biti jednaka i zagarantovana. Jedno od tih prava se odnosi i na dostupnost otrtopedskih pomagala tokom liječenja malignog oboljenja, a gdje spadaju: medicinske perike, rukavice i zavoji za linfoedem. Trenutno u Federaciji BiH pomenuta pomagala se kupuju od strane pacijenata/ica, gdje troškovi za medicinsku periku iznose od 300 do 1.000 KM, a za rukavice do 150 KM. Ovim su naročito pogođene žene tokom liječenja karcionama dojke, gdje je evidentan sve veći porast broja mladih žena do 35 godina oboljelih od raka dojke. Od 1.300 novootkrivenih slučajeva 500 žena izgubi bitku sa životom.

Dijagnoza raka dojke nešto je što oboljela žena, ali i njezina porodica  vrlo teško podnose.  Sama borba sa zloćudnom bolešću koja je često duga i teška, dodatno je otežana fizičkim promjenama koje započinju gubitkom kose zbog kemoterapije ili zračenja, te potrebe nošenja rukavica i zavoja nakon kemoterapije. To direktno utiče na psihičko stanje žene. Ženama je gubitak kose ogroman bol i puno veći od samih zdravstvenih promjena koje se događaju u tijelu. Kosa počinje opadati već nakon nekoliko terapija. Suočena sa strahom i nesigurnošću za budućnost, ženi preostaje da samo nijemo posmatra kako kosa opada u pramenovima i ostaje posvuda, na jastuku, odjeći…

Za tu bol najvažnije je razumijevanje i podrška okoline, naših najbližih prijatelja, saradnika i saradnica, ali i svih onih koji mogu mijenjati regulative i tražiti da država bude podrška ženama i muškarcima oboljelim od malignih oboljenja. Stoga je pokretanje inicijative da zdravstveno osiguranje pokrije troškove ortopedskih pomagala kao što su medicinske perike i rukavice/zavoji jedan od malih koraka za društvo, a veliki za oboljele.