Forum lijeve inicijative u partnerstvu sa Međunarodnim centrom Olof Palme proteklog vikenda u Doboju je i zvanično počeo sa realizacijom programa Strateško planiranje u lijevo orijentiranim organizacijama koji se realizuje u okviru projekta Youth Empowerment Strategy / Strategija osnaživanja mladih.

Cilj projekta jeste jačanje lijevo orijentisanih omladinskih foruma u svrhu usvajanja znanja i vještina potrebnih za strateško planiranje i implementiranje politika. Forum lijeve inicijative je već kroz svoje ranije aktivnosti imao priliku raditi sa mladim osobama i educirati ih o znanjima i vještinama potrebnim za aktivno djelovanje i stvaranje novih inicijativa potrebnih za poboljšanje društva i društvene zajednice

FLI tim predavača, Malik Garibija, Denis Barukčić, Ajdin Kahrović i Neira Kujović pred učesnicima u Doboju, imali su priliku prezentirati svrhu i ciljeve ovog programa, te naučiti ih kako da strateški promišljaju te na taj način  steknu vještine donošenja odluka unutar svoje organizacije.

U narednim mjesecima Forum lijeve inicijative će održati seminare ovog tipa širom Bosne i Hercegovine.

Također, Forum lijeve inicijative je za potrebe ovog programa izdao publikaciju “Priručnik za strateško planiraanje u lijevo orijentiranim organizacijama.”