Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme organizovao još jedno strateško planiranje koje se provodi u okviru projekta „Youth Empowerment Strategy“. Nakon izrade strateških planova kantonalnih i regionalnih organizacija Foruma mladih SDP BiH USK, Tuzla, Doboj, SBK, BPK, na dvodnevnoj radionici je izrađen i strateški plan Kantonalne organizacije FOM SDP BiH Sarajevo.

Učesnici strateškog planiranja, rukovodioci Kantonalne organizacije i općinskih organizacija u Kantonu Sarajevu, su definisali svoje vrijednosti i misiju, te odredili zajedničku viziju razvoja KO FOM SDP BiH Sarajevo u narednom periodu. Analizirali su trenutno stanje, te odredili srednjoročne i dugoročne ciljeve koje ih trebaju približiti njihovoj viziji. Određene su strategije za ostvarivanje tih ciljeva, te se razgovoaralo o operacionalizaciji strateškog plana i organizacijskim promjenama koje je potrebno izvršiti i njihovoj organizaciji. Također je analizirana pozicija Foruma mladih u SDP BiH, te su donesene određene preporuke za unapređenje postojećih akata u SDP-u kojima je uređen rad Foruma mladih. Prilikom izrade stratešog plana vođeni su standardima i preporukama za izradu strateškog plana, te primjerima dobre prakse iz BiH i Evrope.

12186401_460683957470252_2609874177144089529_o

U narednom periodu će utvrđeni strateški plan razmatrati Koordinacija KO FOM SDP BiH Sarajevo, a projekti tim Foruma lijeve inicijative nastavlja organizaciju strateških planiranja za druge kantonalne i regionalne lijeve omladinske organizacije u BiH. Naredno strateško planiranje će se održati 31. oktobra i 1. novembra u Mostaru.