Uloga građana/ki u lokalnim zajednicama je zanemarena, ali tome doprinosimo i sami. Lokalne samouprave pametno šute, ne informišu stanovnike o njihovim pravima i mogućnostima djelovanja, ali to ne umanjuje činjenicu da je stalno prebacacivanje krivice na drugog ili drugu zapravo korijen svih naših problema.

Krajnje je vrijeme da se uozbiljimo i shvatimo da su problemi naših zajednica naša odgovornost! Lokalnim zajednicama nedostaje aktivista, osoba koje su spremne da preuzmu inicijativu, da mobilizuju druge oko inicijativa za rješavanje zajedničkih problema. Treba shvatiti važnost aktivnog i inkulzivnog djelovanja građana/ki u lokalnim zajednicama, treba znati da vlast ima ime i prezime, lice i kancelariju u zgradi općine. Vlast nije imaginaran pojam, iza te riječi stoji čovjek ili više njih, a iza njih zakoni i odluke koje su dužni da poštuju. Treba znati važnost i jačinu grupe jer, političari su i matematičari, sve vide kroz brojeve, tačnije ”broj glasova”! Ako vas je 10, sjajno, ali ako vas je 110 u očima političara/ke vas je tri puta više, i korak naprijed ka još jednom mandatu.

Važne su i nevladine organizacije, i njihov kapacitet da vode incijative i obrazuju građane/ke o mehanizmima djelovanja u lokalnoj zajednici, budući da našim lokalnim samoupravama to očigledno nije prioritet. Malo ko od nas zna da ima pravo neposrednog učešća u odlučivanju i to putem građanskog zbora, građanske inicijative i referenduma. Koliko god to nevjerovatno zvučalo, u vašoj općini imate pravo referenduma kojim možete izmjeniti statut općine. Čak i kada znamo za ove mehanizme ne koristimo ih, odbacujemo pozitivan ishod naše incijative, a da nismo ni pokušali nešto započeti. Da li znamo da imamo pravo prisustva sjednicama općinskog vijeća? Zapitajmo se, da li bi njihov rad bio produktivniji i osvješteniji da na svakoj sjednici u stolicama do njih sjedi 50 građana i građanki? Ja sam uvjerena da bi se kvalitet rasprava  i odluka koje se donose bio znatno bolji, uvjerena sam da bi se ona 3 vijećnika i vijećnica iz prvog reda Općinskog vijeća moje općine barem jednom javili za riječ i opravdali onih cca 500 KM koje primaju za svoj (ne)rad. Da li znamo da je Općinsko vijeće dužno na prvoj redovnoj sednici, najkasnije mjesec dana od podnošenja, da se izjasni i donese odluku o građanskoj incijativi? Da li smo svjesni da mi imamo pravo utjecati na raspodjelu sredstava u budžetu općine? Posjetite javne rasprave o budžetu, djelujte preko mjesne zajednice, tražite svoju stavku u budžetu.

Naše aktivno učešće u društvu ne završava križanjem kvadratića na izborima. Predugo živimo u iluziji da će doći neko sa čarobnim štapićem i riješiti sve naše probleme, trebamo prihvatiti da samo mi ti koji treba da uperimo prstom u problem i da krenemo u rješavanje istog. Proces tranzicije predugo traje, sistem iz kojeg je izašla naša država je uspavao generacije koje su iz njega izašle, pa one i danas, kao i prije 20 godine očekuju da će njihove probleme riješiti tamo neko. Tamo nema nikoga osim nas!