Protekle sedmice održani su treninzi u okviru programa Lokalne omladinske politike u Stocu i Zenici, kojem su prisustvovali aktivisti i aktivistice političkih partija i organizacija civilnog društva. Treninzi su izazvali veliko interesovanje među mladima, budući da se radi o konkretnim mjerama i preporukama za rad i djelovanje mladih u lokalnim zajednicama. Naročito interesovanje je izazvao priručnik „Lokalne omladinske politike u BiH,“ autora i predavača Ajdina Kahrovića, gdje su na jednom mjestu sumirane sve preporuke i koraci kako implementirati Zakon o mladima.

 

Tokom pet treninga koji su održani širom Bosne i Hercegovine, kreirani su akcioni planovi za djelovanje učesnika i učesnica treninga, čija će se implementacija redovno pratiti od strane projektnog tima Foruma lijeve inicijative, a o čemu će javnost biti redovno informisana.

 

Ovom prilikom FLI tim želi da se zahvali svim FLI aktivistima i aktivisticama koju su pružili nesebičnu pomoć i podršku prilikom organizacije treninga u Stocu i Zenici.