Uvođenjem sistema “E-beba”, roditeljima na području Grada Gračanica omogućiti će se prijavljivanje bebe na jednostavan način

Kada dobiju dijete, roditelji koji žive na prostoru u Federacije BiH treba da upišu dijete u matičnu knjigu rođenih, te da prijave prebivalište i zdravstveno osiguranje djeteta. Sve ovo iziskuje hrpu papirologije, posjetu više nadležnih institucija kao i sate i sate čekanja na šalterima.

Ahmet Šakušić, vijećnik u Gradskom vijeću Gračanica, uputio je inicijativu  elektronskog prijavljivanja bebe kojim se omogućava brza, jednostavna, besplatna i laka prijava, kao i ukidanje nepotrebne papirologije, dok sve informacije o statusu prijave roditeljima stižu putem SMS-a ili e-maila, a potrebni dokumenti na kućnu adresu.

Uvođenjem sistema „E-beba“, roditeljima na području Grada Gračanica bi se omogućilo prijavljivanje bebe na jednostavan i brz način, te bi, umjesto da roditelji nose dokumentaciju od šaltera do šaltera, to sada država radila za njih.

Način na koji bi se ovaj sistem uveo na području Grada Gračanica treba biti osmišljen tako da roditeljima olakšava prijavu bebe, a da se u isto vrijeme provodi u skladu s pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu pomenute oblasti. Važno je istaći da osim mogućnosti elektronske prijave, i dalje postoji mogućnost prijave na „tradicionalan“ način, kada to roditelji žele ili kada postoje bilo kakve prepreke za prijavu bebe elektronskim putem.

 

Ahmet Šakušić, vijećnik u GV gračanica i član Kluba mladih liderki i lidera