Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 13. – 15. jula 2018. godine u Banja Luci, realizovao II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Na trodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu zdravstva, roditeljstva, brige o djeci invalidima i starim osobama.

Po završetku edukacije, urađena je radionica na kojoj su učesnici i učesnice napisali, po njima, najbitniji izazov sa kojim se suočavaju prilikom usklađivanja privatnog, profesionalnog i društvenog života.

Naredni modul je planiran u augustu.