Forum Lijeve Inicijative je u subotu, 20.08.2016. godine, održao trening u sklopu projekta „Youth Empowerment Strategy“ u Konjević Polju.

Treningom se učesnicima želi pružiti prilika za usvajanjem znanja na teme izrade javnih politika, manifesta mladih socijaldemokrata, građansih inicijativa i primjera dobre prakse. Navedene teme imaju za cilj educirati i uključiti mlade akiviste u proces zagovaranja javnih politika koji će na taj način dati svoj doprinos društvu.

Predavači, Mirza Krajina i Dejan Šćepanović, su učesnicima prenijeli svoja iskustva i ideje na već navedene teme.

Forum Lijeve Inicijative nastavlja i u daljem periodu realizaciju aktivnosti u okviru YES (Youth empowerment strategy) projekta a uz podršku partnera Olof Palme International Center.