U partnerskoj saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske, Forum lijeve inicijative godine već nekoliko godina uspješno provodi projekat Youth Leadership HUB. Riječ je o projektu koji za cilj ima jačanje kapaciteta mladih vijećnika i vijećnica za odnose sa javnošću, ostvarivanje uspješnog kontakta sa medijima, a u svrhu promocije svojih inicijativa i rješenja problema u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

U periodu od 26 – 27. maja 2023. u Sarajevu, Forum lijeve inicijative radio je sa grupom mladih vijećnika i vijećnica, te mladima koji planiraju svoj aktivniji politički angažman na lokalnom nivou. Cilj ove dvodnevne edukacije je bio sticanje znanja i praktičnih vještina u odnosu sa tradicionalnim medijima kao i o upotrebi digitalne komunikacije na društvenim mrežama sa ciljnom grupom. U prvom dijelu organizovan je panel na kojem smo razgovarali/e o iskustvima u društveno-političkom životu sa Jelenom Pekić – direktoricom Foruma lijeve inicijative, Muhamedom Hasanovićem – zamjenikom ministra finansija i trezora BiH, Belminom Zukanom – zastupnikom u Parlamentu FBiH, te Muamerom Mekićem – gradskim vijećnikom Grada Sarajeva. U radu sa stručnjacima/kinjama polaznici/ce programa su mogli steći uvid u to kako putem medija promovisati svoj rad i inicijative na nivou lokalnih zajednica i približiti ga građanima/kama. Svoja iskustva i znanja polaznici/ce su razmijenili/e sa Mersihom Novalić – magistricom komunikologije i Enom Maglić – stručnjakinjom za društvene mreže i komunikaciju. Mnogi/e vijećnici/ce se u svom svakodnevnom radu u općinskim vijećima susreću sa potrebom davanja izjava za lokalne medije ili kratke intervjue gdje nastup, precizna i jasna komunikacija igraju ključnu ulogu.

Kada je riječ o brendiranju i kreiranju prepoznatljivog i zaštitnog znaka svog rada na društvenim mrežama kroz upotrebu grafičkih alata polaznici/ce su mogli/e naučiti više o ovoj temi od grafičkog dizajnera Adija Kasumovića kroz praktičnu radionicu o upotrebi Canve i kreiranje multimedijalnog sadržaja za različite ciljne grupe.
Cilj HUB-a je jačanje kapaciteta mladih lidera/ki i njihove komunikacije sa građanima/kama u svrhu promocije socijaldemokratskih ideja i principa.