Forum lijeve inicijative u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom realizirao je prvi modul  Akademije socijalne demokratije. Učesnici ovogodišnje Akademije imali su priliku slušati predavanja Adnana Muminovića, asistenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu osnove teorije ekonomije, ekonomski sistemi i ekonomski poreci, predavanje Irfana Čengića, vijećnika u OV Stari Grad Sarajevo o budžetskoj politici i budžetskim ciklusima te predavanje Elvira Karabajića zastupnika u PD FBiH o poreskoj politici.

Drugi dan Akademije, učesnici su slušali predavanja ekonomiste Marka Radovanovića o radničkom samoupravljanju i značaju udruga, predavanje Danijele Martinović, profesorice na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu o monetarnoj politici u Bosni i Hercegovini. Završno predavanje održao je Sead Redžić o Upravljanju javnim preduzećima i privrednim društvima te o temi privatizacije.

Po završetku prvog modula Akademije, učesnicima se obratio predsjednik Skupštine Foruma lijeve inicijative, Muamer Bešlija i Nemin Kujović naučni saradnik Friedrich Ebert fondacije koji su govorili o važnosti društveno-političkog anktivizma mladih.