Mladi socijaldemokrati i socijldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku proteklog vikenda slušati predavanja eminentnih predavača iz oblasti političke ekonomije. O osnovama teorije ekonomije sa razmatranjem uloge „nevidljive ruke“ tržišta do državnog intervencionizma, te o ekonomskim sistemima i porecima su razgovarali sa asistentom na Ekonomskom fakultetu Adnanom Muminovićem.

 

Posbenu pažnju učesnika i učesnica je izazvalo predavanje i praktična radionica o budžetskoj politici koju je prezentovao Irfan Čengić, vijećnik u opštinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, nakon čega je i uslijedilo predavanje o poreskoj reformi koje je održao dr. ekonomskih nauka i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, Aner Žuljević.

 

Drugi dan akademije je počeo predavanjem dr. Samire Nuhanović iz Kooperative na temu radničkog samoupravljanja uz razmatranje potencijala zadruga, zatim predavanje o upravljanju javnim preduzećima i prvirednim društvima, sa osvrtom na privatizacija i njene posljedice, koje je održao magistar ekonomije Senad Redžić. Prvi modul je završen predavanjem dr. Selme Kadić – Maglajlić na temu prednosti i izazova digitalizacije i automatizacija ekonomije.

 

Prvi modul akademije koji se održao na Jahorini, su otvorili Jelena Pekić direktorica Foruma lijeve inicijative i Marius Müller Hennig direktor Fondacije Friedrich Ebert.

 

Naredni modul će se održati početkom jula u Tuzli.