Završena je Regionalna politička škola Vučko, u organizaciji Friedrich-Ebert-Stiftung i Foruma lijeve inicijative. Škola je i ove godine okupila mlade ljude iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine, te je imala za cilj jačanje njihove međusobne saradnje, zajedničkog učenja i razmjene iskustava koja su značajna za društveno-politički angažman mladih ljudi iz ovih zemalja.

 

Školu su otvorili direktor Friedrich-Ebert-Stiftung BiH Marius Müller-Hennig i predsjednik Foruma mladih SDP BiH Damir Filipović, koji su još jednom naglasili značaj održavanja škole i ulogu i poziciju organizacija civilnog društva, političkih fondacija i socijaldemokrata u realizaciji projekata regionalnog karaktera.

 

Tokom prvog dana škole, učesnici i učesnice su imali priliku slušati predavanja iz oblasti značaja regionalne saradnja u političkom kontakstu, o vanjskoj politici zemalja Zapadnog Balkana, o ekonomskoj politici sa fokusom na politike oporezivanja, o berlinskom procesu, te izazovima populizma i potencijalima apstinenata. Predavači su bili eminenti profesori, istraživači i eksperti iz predmetnih oblasti.

 

Drugi dan škole otvorio je direktor Foruma lijeve inicijative Miroslav Živanović, sa predavanjem na temu regionalne saradnje sa fokusom na saradnju organizacija civilnog društva. Škola je zatvorena predavanjem o jednom veoma značajnom problemu karakterističnom za sve zemlje regiona „Dilema maldih u regionu: otići ili ostati?“.

 

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

FORUM LIJEVE INICIJATIVE