Jelena Pekić

Direktorica Foruma lijeve inicijative

Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na odsjeku za Makrofinansijski menadžment. Svoje znanje iz oblasti finansijske analize usavršila je radom u Gradskoj upravi Grada Sarajeva gdje je radila na izradi studija i stručnih analiza društveno-ekonomske opravdanosti kapitalnih projekata i investicija.

Opseg stručnog pisanja javnih politika nevladinom sektoru proširila je na oblasti poduzetništva, ekonomskog osnaživanja žena, finansijskog upravljanja i stambene politike. U saradnji sa brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama, istakla se kao edukatorcia za oblasti projektnog menadžmenta, izrada biznis planova i tržišta rada, upravljanje finansijama i finansijskog izvještavanja, te izrade i zagovaranja javnih politika.

Od značajnih projekata na kojima je bila angažovana izdvajaju se projekti Delegacije Evropske unije, Savjeta Evrope, UNICEF-a, Fondacije Mozaik, Međunarodnog centra Olof Palme, Westminster fondacije za demokratiju i dr.