SD Forum

 

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme realizira projekat pod nazivom Socijaldemokratski forum (SD FORUM). Ideja SD FORUMA jeste da okuplja socijaldemokrate i socijaldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine, nosioce zakonodvane i izvršne vlasti, eksperte i zainteresovanu javnost kako bi diskutovali o aktuelnim problemima i mogućim rješenjima.

Prvi forum organizovan je pod nazivom „Budućnost zelenih gradova u BiH“  tokom kojeg je potaknuta prva javna diskusija o perspektivama razvoja zelenih gradova u BiH i konkretnim koracima koje svaki grad i općina treba poduzeti. 

Period implementacije projekta

2021

Partneri