Forum lijeve inicijative je udruženje političkih aktivista i aktivistica, lijeve političke orijentacije, organizacija civilnog društva, sindikata, koji budućnost Bosne i Hercegovine i vide u zagovaranju i razvijanju društva utemeljenog na socijaldemokratskim vrijednostima socijalne pravde i solidarnosti.

 

Naš program i aktivnosti

Međunarodna i regionalna saradnja

Forum lijeve inicijative nastoji kroz svoje programske aktivnosti i projekte, da uspostavi saradnju sa relevantnim organizacijama civilnog društva i evropskim i svejtskim političkim fondacijama. Svojim djelovanjem afirmišemo i uspostavljamo regionalnu saradnju između organizacija koje djeluju po modelu političkih fondacija.

Razvoj političke komunikacije

Opći programi edukacije i treninga u političkoj komunikaciji; produkcija sadržaja namijenjenih pisanim i elektronskim medijima; naučno – istraživački projekti i publikacije; periodične društveno – političke publikacije; savjetovanje.

Razvoj javnih politika

Primjenjena politička istraživanja; ispitivanja javnog mnijenja; naučno – istraživački rad; podrška procesima javnih konsultacija i javnih rasprava; konferencije, okrugli stolovi, seminari, savjetovanja.

Politička edukacija i trening namjenjena svim ciljnim grupama

Politička edukacija namjenjena aktivistima i aktivisticama političkih stranaka, organizacija civilnog društva i sindikata; mladima, ženama, studentima, imenovanim i izabranim nosiocima političkih funkcija…

Naš program i aktivnosti

Međunarodna i regionalna saradnja

Forum lijeve inicijative nastoji kroz svoje programske aktivnosti i projekte, da uspostavi saradnju sa relevantnim organizacijama civilnog društva i evropskim i svejtskim političkim fondacijama. Svojim djelovanjem afirmišemo i uspostavljamo regionalnu saradnju između organizacija koje djeluju po modelu političkih fondacija.

Razvoj političke komunikacije

Opći programi edukacije i treninga u političkoj komunikaciji; produkcija sadržaja namijenjenih pisanim i elektronskim medijima; naučno – istraživački projekti i publikacije; periodične društveno – političke publikacije; savjetovanje.

Razvoj javnih politika

Primjenjena politička istraživanja; ispitivanja javnog mnijenja; naučno – istraživački rad; podrška procesima javnih konsultacija i javnih rasprava; konferencije, okrugli stolovi, seminari, savjetovanja.

Politička edukacija i trening namjenjena svim ciljnim grupama

Politička edukacija namjenjena aktivistima i aktivisticama političkih stranaka, organizacija civilnog društva i sindikata; mladima, ženama, studentima, imenovanim i izabranim nosiocima političkih funkcija…

Naša organizacija

Naša organizacija

Partneri