Podrška demokratiji i Zapadnom Balkanu – Progress and bridges

Forum lijeve inicijative i Fondacija Kalevi Sorsa iz Finske razvili su zajednički program u okviru kojeg se implementiraju aktivnosti koje imaju za cilj cilju jačanja kapaciteta mladih i žena za društveni angažman kroz promociju multikulturalizma, te jačanja uloge žena u političkom dijalogu u BiH.

Period implementacije programa

2019 – danas