Resursni centar

FLI Policy lab

U okviru saradnje sa Međunarodnim centrom Olof Palme, Forum lijeve inicijative razvio je institucionalnu podršku za izradu i promovisanje javnih politika sa rješenjima zasnovanim na socijaldemokratskim principima i vrijednostima. Cilj podrške razvoju Policy Lab-a jeste dugoročno povećanje interesovanja građana za pitanja i dokumente politika koje se bave socio-ekonomskim pitanjima i rješenjima građana u Bosni i Hercegovini.

IDNaslovAutorKategorijaLink