Projekat sa mladim vijećnicima i vijećnicama / Youth leadership hub

 

Cilj projekta je da se mladim vijećnicima i vijećnicama, kojima je prvi mandat,  omogući edukacija i uvid u pravilno pisanje inicijativa, zakonodavnih pitanja. Tokom trajanja projekat, učesnici imaju mogućnost da uz pomoć stručnog mentora izrade akcioni plan za rad u svojim lokalnim zajednicama i na taj način adekvatno promovišu svoj rad u široj javnosti. 

Ovaj projekat je također namjenjen i mladim političkim aktivistima koji imaju priliku naučiti osnove zakonodavnih procedura u svojim lokalnim zajednicam, te kako ih adekvatno koristiti u cilju poboljšanja života građana.

Period implementacije projekta

2020 – 2022

Partneri