Forum lijeve inicijative u saradnji sa Olof Palme Centrom realizovao je projekat YES!!! Cilj projekta bio je jačanje lijevo orijentisanih omladinskih organizacija u svrhu usvajanja znanja i vještina potrebnih za strateško planiranje, izradu, zagovaranje i implementiranje javnih politika.

Mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine imali su priliku biti dio ovog projekta, a  Forum lijeve inicijative je već duži niz godina radi sa mladim osobama i educira ih o znanjima i vještinama potrebnim za aktivno djelovanje i stvaranje novih inicijativa potrebnih za poboljšanje stanja u društvu i lokalnoj zajednici.

Važan segmenat projekta bilo je educiranje aktivista/ica omladinskih foruma i njihovih lidera/ki o strateškom planiranju i implementiranju inicijativa namijenjenih promjeni pozicije foruma i jačanju njihovog uticaja unutar lijevo orijentiranih političkih organizacija.

Period implementacije programa

2014 – 2017