Jačanje kapaciteta mladih i žena za društvenopolitičko djelovanje zasnovano na principima socijaldemokratije

Forum lijeve inicijative i Fondacija Friedrich Ebert sarađuju na implementaciji različitih aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta mladih i žena za društveno političko djelovanje zasnovano na socijaldemokratskim principima i praksama. U okviru višegodišnje saradnje kontinuirano se implementira više projekata koji obuhvataju edukaciju namjenjenju mladim i ženama u Bosni i Hercegovini, ali se i dodatni fokus saradnje odnosi i na implementaciju aktivnosti regionalnog karaktera u svrhu razmijene ideja i iskustva.

Period implementacije programa

2011 – danas