Radionice o integritetu političkih partija

 

Cilj radionica jeste prezentacija Silabusa i Analize o integritetu političkih partija lokalnim rukovodstvima partija u Boani i Hercegovini, a koja je izrađena u 2019. godini u okviru projekta koji se realizuje u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme. Sa učesnicima radionica radilo se na kreiranju Akcionog plana koji ima za cilj pomoć u osnaživanju i povećanju integriteta njihovih organizacija.

Period implementacije projekta

2018 – 2021

Partneri