Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs predstavlja prvi nivo edukacije, tzv. „ulazni nivo“. To je jednodnevni program koji se realizuje u lokalnim zajednicama širom       Bosne i Hercegovine. Trening traje 4 sata i namjenjen je svim mladim ljevičarima/kama koji su zainteresovani za teme kao što su osnove socijaldemokratije i politički aktivizam.

Period implementacije projekta

2017 – danas

Partneri