Resursni centar

Korisne publikacije i politike

IDNaslovAutor DatumKategorijaLink
10681Svaki korak je važanSonja Lokar, Nabila Sattar MBE2021/07/12Preuzmi
10679Democracy needs democratsAleksandar Lj. Spasov, Danko Nikolic, izdavač: Progres institut – Makedonija2018/07/12Preuzmi
10620Povećanje odgovornosti u oblasti javne potrošnje kroz uspostavljanje odgovarajućih kontrolnih mehanizamaVanja Milašinović, izdavač: Fond otvoreno društvo BiH2014/07/12Preuzmi
10673Godišnji izvještaj o stanju prava žena u BiH tokom 2013. godineIzdavač: Sarajevo Open Centre2013/07/12Preuzmi
10669Zbornik radova: LEVICA U POSTKRIZNOM KONTEKSTUIzdavač: Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju Beograd2013/07/12Preuzmi
10647Parlamentarizam u Bosni I HercegoviniBanović D., Gavrić S., izdavač: Sarajevski Otvoreni Centar I Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo, BiH, 2013.2013/07/12Preuzmi
10632Equity is not equality: Women in prison system in Bosnia and HerzegovinaPredrag Puharić, izdavač: Open Society Fund Bosnia & Herzegovina2013/07/12Preuzmi
10630Lost in the Bosnian labyrinth. Why the Sejdic-Finci case should not block an EU application2013/07/12Preuzmi
10659Mali rečnik socijaldemokratijeIzdavač: Socijaldemokratska partija Srbije2012/07/12Preuzmi
10655Socijaldemokratska čitanka 4 – Evropa i SocijaldemokratijaSildberg Cecilija, izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, Srbija2012/07/12Preuzmi
10653Socijaldemokratska čitanka 3 – Socijalna država i socijaldemokratijaPetring Aleksandar, izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd Srbija2012/07/12Preuzmi
10651Socijaldemokratska čitanka 2 – Ekonomija i SocijaldemokratijaFaut Zimon, izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd Srbija2012/07/12Preuzmi
10649Socijaldemokratska čitanka 1 – Osnove socijaldemokratijeGombert Tobias, izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd Srbija2012/07/12Preuzmi
10675Political Parties: Functions and Organization in Democratic SocietiesIzdavač: Konrad Adenauer Stiftung2011/07/12Preuzmi
10644Politička komunikacija na internetuRakar M., Vidić K., Đajić M., izdavač: Centar modernih veština, Beograd, Srbija2011/07/12Preuzmi
10640Kako postati bolji političar, Priručnik o političkim vještinamaIzdavač: Fondacija Alfred Mozer i Međunarodna Socijaldemokratska Fondacija2011/07/12Preuzmi
10628Osiguravanje transparentnosti i odgovornosti vlade: Omogućavanje pristupa informacijamaAmra Hodžić, izdavač:  Fond otvoreno društvo BiH2011/07/12Preuzmi
10626Regulacija lobiranja u Bosni i Hercegovini: Međunarodni standardi i prakse primjenjivi na situaciju i regulatorni okvir u Bosni i HercegoviniAlma Šakota, izdavač: Fond otvoreno društvo BiH2011/07/12Preuzmi
10624Odgovornost zakonodavnih institucija u Bosni i Hercegovini, Slučaj Parlamenta Federacije Bosne i HercegovineEdina Vejzagić, izdavač: Fond otvoreno društvo BiH2011/07/12Preuzmi
10667Social democrats and trade unions – Justice for Workers through PartnershipIzdavač: SDP B&H, Labour Party, SD Slovenia, 2010.2010/07/12Preuzmi
10665PRAVDA RADNICIMA SADA – Institucionalni mehanizmi zaštite radničkih pravaBesima Borić, Dr Ivo Rozić, Edhem Trnka, Emina Abrahamsdotter, Jagoda Smajiš, Miro Misita, Rada Lukić, …2010/07/12Preuzmi
10642GPS za aktivizamColić, M. i Džigurski S., izdavač: Grupa “Hajde da”, Beograd, Srbija2010/07/12Preuzmi
10677Coaching (koučing)Slađana Milošević, izdavač: Mobilis2009/07/12Preuzmi
10661Priručnik o identitetu i ideologijama političkih partijaIzdavac: Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove, Vašington, SAD, 20082008/07/12Preuzmi
10671Priručnik za analizu javnih politikaIzdavač: ALDI, Udruženje građana za lokalne razvojne inicijative, Goražde2007/07/12Preuzmi
10657Razvijanje odnosa sa javnošćuPlavsic P., Ristic N., Tisma V., Đajić M., izdavač: Centar modernih veština, Beograd, Srbija2007/07/12Preuzmi
10638European Political Foundations: Prospects and ObjectivesAndreas Maurer, Christine Boon-Falleur i Mathias Jopp, Jo Leinen, izdavač: European Parliament, Policy Department Citizens’ …2007/07/12Preuzmi
10636Political Foundations in selected Member States of the European Union: Structures, Budgets and ActivitiesWilhelm Lehmann i Yael Proaktor, izdavač:  European Parliament, Policy Department Citizens’ Rights and Constitutional Affairs …2007/07/12Preuzmi
10634Pisanje djelotovornih prijedloga za javne politike, Vodič za policy savjetnike u zemljama Središnje i Istočne EvropeEóin Young i Lisa Quinn, izdavač:  Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society …2002/07/12Preuzmi
10663Šta je socijaldemokratija?Izdavac: Alfred Mozer Stichting, International Foundation for Social Democracy of the Labour Party (PvdA)2001/07/12Preuzmi