Projekat „Implementacija javnih politika“ pokrenut je, u saradnji sa Labour party iz Velike Britanije kao odgovor na političku stvarnost u Bosni i Hercegovini, sa težnjom da se fokus javnosti usmjeri na važna socioekonomska pitanja i probleme. Aktivnosti u okviru projekta prodrazumijevale su kreiranje konkretnih zakonskih rješenja i inicijativa od strane zastupnika i zastupnica, te vijećnika i vijećnica. Jedan od ciljeva projekta jeste i osnaživanje mladih ljudi za političku participaciju kroz mentoring program i učešće u društvenom životu svojih lokalnih zajednica.

Period implementacije projekta

2018 – 2020

Partneri