Forum lijeve inicijative u saradnji sa Fondacijom Max van der Stoel i Fondacijom za europske progresivne studije realizirao je projekat „Budućnost socijaldemokratije u Europi i susjedstvu: Investiranje u mladi ljudski kapital“.

Projekat je namjenjen učesnicima i učesnicama koji će svoje iskustvo sa treninga imati priliku u budućnosti prenositi mladim ljudima širom Bosne i Hercegovine.  Osnovni cilj projekta jeste povezivanje političkih partija i civilnog društva, odnosno inicijativa pokrenutih od strane civilnog društva i onih pokrenutih od strane političkih aktera.

Period implementacije projekta

2016 – 2020

Partneri