Ukoliko želite postati FLI saradnik i saradnica, a pri tome dijelite našu misiju i ciljeve koje zagovaramo, te se vaš rad zasniva na osnovim idejama i vrijednostima na kojima počiva socijaldemokratija, molimo vas da popunite obrazac.

U obrascu označite opciju za vrstu saradnje koju želite ostvariti sa Forumom lijeve inicijative i na osnovu toga odaberite vaša polja interesovanja.