Ukoliko želite postati FLI saradnik i saradnica, a pri tome dijelite našu misiju i ciljeve koje zagovaramo, te se vaš rad zasniva na osnovim idejama i vrijednostima na kojima počiva socijaldemokratija, molimo vas da popunite obrazac na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft93FoI3v4Y8Cttd6X0wTdpsZfVH69OmofT8X6gffVNeBWLA/viewform?usp=sf_link

U obrascu označite opciju za vrstu saradnje koju želite ostvariti sa Forumom lijeve inicijative i na osnovu toga odaberite vaša polja interesovanja.