Rad sa zastupnicima/cama

Saradnja sa zastupnicima/cama na svim nivoima vlasti započeta je iz potrebe da se zaokruži poroces implementacije socijaldemokratskih politika i rješenja te da se pruži podrška što kvalitetnijem parlamentarnom radu izabranih dužnosnika/ca uz poseban fokus na jačanje položaja izabranih žena i mladih u zakonodavnim tijelima. Podrška koja se pruža zastupnicima/cama ogleda se kroz pomoć pri izradi inicijativa, zatsupničkih pitanja, nacrta zakona, istraživanja, pripreme policy prijedloga itd. Također, kroz ovu saradnju zastupnicima pružamo podršku u promociji inicijativa kroz kreiranje inforgrafika, videa, pripreme saopštenja i vijesti.

Period implementacije programa

2020 – 2022