Politička škola – Youth Left Week je jedinstven edukativni program koji okuplja mlade socijaldemokrate i socijaldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine gdje imaju priliku učiti o osnovnim postulatima socijaldemokratije. Ovaj program implementiramo u kontinuitetu dugi niz godina sa ciljem da pružimo polaznicima/cama znanja iz oblasti političke prakse i djelovanja. Program nudi mnogo interaktivnog sadržaja i različitih formata koji osim predavanja i radionica uključuju filmove, razgovore sa zvaničnicima/ama, posjete institucijama i organizacijama, te druge zabavno-edukativne sadržaje. 

Kroz školu polaznici/ce imaju priliku posjetiti institucije vlasti te razgovarati sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, te učiti o izbornom zakonodavstvu, rodnoj ravnopravnosti, zelenim politikama te steći praktične vještine pokretanja inicijativa i projekata u svojim lokalnim zajednicama. 

Period implementacije projekta

2011 – danas

Partner